Habari

Kidudu mtu wa CUF atajwa

IMEDAIWA kuwakinachoonekana kuwa nimgogoro ndani ya CUF,ni utekelezaji wa mkakatiwa kikachero wa CCM watoka mwaka 2008.
Mkakati huo unatajwakuwa ni wa kuwadakaviongozi mashuhurindani ya chama hicho ilikukidhoofisha na hatakukiuwa kwa migogoro.Wanaotoa madai hayawanataja nyaraka mojaya siri iliyovuja ambayoilikuwa na orodha yawatu wa CUF waliokuwawakiwindwa na SMZna CCM ili kutumikakudhoofisha CUF.Orodha hiyo inadaiwakutaja majina ya viongozikadhaa wakiwemowaliokwishaondoka katikaCUF.“Si unakumbuka alianzakuondoka Maghimbi(Fatma) akaja JumaOthman, wote hawawamo katika orodha hii nahuyu anayeleta fujo sasa”,alisema kiongozi mmojawa CUF, Zanzibar.Katika maelezo yakeakasema kuwa katikawaliowahi kuondoka,walitumika kidogo tuwakipandishwa katikamajukwaa wakati wakampeni za uchaguziuliopita, lakini sasahawasikiki popote,wametupwa baada yakutumika.Hata hivyo inadaiwakuwa pamoja na baadhi yawatu wanaotuhumiwa hivisasa kuleta mgogoro ndaniya CUF kwamba wapokatika orodha ya watuwanaosakwa na kutumiwana CCM, mkakati hivi sasani kuwatumia watu haoili kuvuruga maridhianoyaliyopo Zanzibar nakuvirejesha visiwa hivikatika zama za mikwaju ya Janjaweed.Kwa upande mwingineinasemwa kuwa hivi sasaWazanzibari wote, bilakujali vyama vyao, Uungujaau Upemba, wameunganakudai nchi yao na dolayao kwamba fursa hii yakuandikwa katiba mpyaitumiwe kubadili mfumowa muungano uwe ule wakuirejeshea Zanzibar hadhiyake kama nchi yenye hakisawa na Tanganyika katikamuungano.Hata hivyo inasemwakuwa, wapo watu
Na Waandishi wetu,Zanzibar
wasiolitaka hilo, kwa hiyokwa kudhoofisha CUF,chama mwenza katikamaridhiano, unavunjamaridhiano na kuleta yaleyale ya SMZ, Vikosi vyaSMZ na Janjaweed.“Si mlisikia alivyosemaWaziri Mkuu Bungenikwamba Zanzibarsio nchi, si mmesikiawenyewe aliyosema TunduLisu bungeni kauli zakuidhalilisha Zanzibar,kiasi hataki hata Rais waZanzibar awe na mamlakasawa na Rais wa Tanzania(Bara) katika kupitishakatiba, hawa lazimawafurahie mgogoro kamahuu na hata kuupanga nakuufadhili.” Alisema mzeemmoja wa Mji Mkongwe.“Mheshimiwa WaziriMkuu Mizengo Pindaashasema wanaongeamengi sana na HamadRashid na ni Pinda huyuanayetuhumiwa kumtumiaHamad, hivi ikivurugikaCUF na serikali ya ummojawa kitaifa na maridhianoikiporomoka, kilealichotaka cha serikali mojana Zanzibar sio, si nchiitakuwa rahisi kukipata?”Alihoji mzee huyo wamakamo.“Hatukuwasikiawakisikitika tulivyokuwatukipigwa virungu,mikwaju na hata risasiwakati wa uchaguzi,…tukipigwa na askariwengi kutoka Bara; leomagazeti yao yanashabikiamgogoro wa Hamad naMaalim, hawana herihawa; wanachotaka nikuukoleza ili waturejeshetulikokuwa.”Aliongeza mzee huyoaliyejitaja kwa jina mojala Rashid akieleza jinsimagazeti yanavyoshabikiasuala hili.“Bila kujali nanimkweli na nani muongo,nawaomba Hamadna Maalim, wazingatiemasilahi ya Zanzibar naWazanzibari, vinginevyowote wataonekana kuwamamluki na askari wakukodiwa wanaotumikakuwahujumuWazanzibari.” AlisemaMzee huyo akihitimishamaoni yake wakati akiongeana mwandishi jana.Maoni ya Mzee huyoyanawiana na yale yawatu wengi walioongeana mwandishi wakitajamatukio mengi na ushahidimwingi kuonesha kuwawapo watu ambaohawakufurahia maridhianona hawafurahii hali yaamani na maelewanoyaliyopo Zanzibar.“Si mnakumbuka,viongozi wa Kanisawalitoa kauli kuungamkono mauwaji yaWazanzibari Januari 2001,si mnakumbuka katikakongamano la mfumokristoilielezwa kuwa Zanzibarinadhibitiwa namfumokristo kupitiamfumo wa muunganouliopo hivi sasa; sasamnafiki kanisa litakubalimaridhiano hayaambayo yameleta umojautakaoleta Zanzibar mpyana mfumo mpya wa hakiwa muungano? Aliulizamwananchi mwingineHassan Hamad.Yapo madai piakwamba kuna mpangowa CHADEMA wakupata mgombeamwenza mwenye hadhina wanadhani mgombeahuyo watampata kamakutakuwa na mgogoro wakufukuzana katika CUF.Na wengi wanadai kuwaanayelengwa ni HamadRashid.“Chadema wana tamaa yakukamata nchi mwaka 2015na hapo ndio mfumokristoutafanya kazi hasaZanzibar kama watampatamtu kama Hamad Rashidwanayemuwinda hivisasa.” Alisema kijanammoja.Wakati huo huo yapomadai mengine kwambaMheshimiwa HamadRashid anatakiwa naEdward Lowassa aje kuwamgombea mwenza wake.“Iwe ni kupitia CCM, CUFau Chadema, mheshimiwahuyu anatakiwa kuwamgombea mwenzawa Edward Lowassana yameshafanyikamazungumzo.” Ameletamadai hayo kiongozimmoja wa CUF.Alitoa madai hayoakieleza sababu zakinachodaiwa hivi sasakuwa ni mgogoro wakugombea ukatibu mkuuwa CUF.Alidai kuwa iwapoLowassa angefukuzwaCCM au kama atakosakuteuliwa kugombea uraiskupitia CCM, basi atatokana kugombea ama kupitiaCUF au Chadema, hataikibidi NCCR-Mageuzina mgombea mwenzaanayemuandaa ni HamadRashid.“Kama Lowassaatagombea urais kupitiaCCM, basi anachofanyaHamad Rashid nikujisafishia njia na kutafutasababu ya kuhamia CCM,lakini kama Lowassaatakwenda pengine, basiatakwenda na Hamad auhata kukutana ndani yaCUF, lakini bila ya Maalimna Profesa Lipumba”,amesema kiongozi huyoakikataa kutajwa jina lakegazetini.Hata hivyo HamadRashid mwenyeweameshasema na kurudiamara kadhaa kwamba yeyesi malaya wa siasa na hivyohata kama akifukuzwaCUF hatahamia Chadema,CCM, wala chama chochotekingine cha siasa.Kwa upande wamheshimiwa Lowassahakuweza kupatikanakuzungumzia madaihaya.Wakati huo huo, katikahali ambayo haikutarajiwawafuasi, wanachamana viongozi wa Chamacha Wananchi, CUF, nawananchi kwa ujumlawalifurika na kuripukakutaka kujua maamuzi namisimamo ya wakuu wao juu ya hatma na mwelekeowa kisiasa ndani ya CUF.Umma huo ulioshindwakujizuiya na kujitokezakwa wingi katika mikutanomaalumu ya mwishoni namwanzoni kabisa mwa juma hili, ulionyesha kiladalili na shauku ya kubaininini hasa msimamo waviongozi wao wakuu juuya kile kinachotajwa kuwani uasi na usaliti au kwalugha nyingine mpasukondani ya CUF.“Sijawahi kuona hamasana hisia za aina hii zaWana-CUF kwa miakaya karibuni kama hiviwalivyoonekana leo tokeaasubuhi”, alisikika akisemamtu mmoja aliyetambulikakwa jina la Juma na ambayehapana shaka ni miongonimwa watumishi waDola, ambaye alibainikakufuatilia kwa makini halihalisi ya Mikutano ya CUF,kuanzia ule wa asubuhi ya
Inaendelea Uk. 4

Share: